ปั่นเปิดเมืองวีรชน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่ ครั้งที่ 3

 
วันที่เริ่มรับสมัคร : วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562
วันที่ปิดรับสมัคร : วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 สมัครสำเร็จ จำนวน : 0   คน
กำหนดจัดกิจกรรม : วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561